Magyar
  English
fejkep
Atlantica Tengerhajózási RT
Adatlap
Történet
Hajók
Ország:HU
Város:Budapest/Fiume
Aktív:1907-1920
A Századfordulóra a fiumei kikötő kiépítése a végéhez közeledett. Több kilóméternyi rakpart szolgált a hajók kikötésére, daruk tucatjai segítették a ki- és berakodást. A rakpartokon villanyvilágítás működött. Hajógyárak álltak rendelkezésre úszó és szárazdokkal. kiépült a tengerhajózás, a tengeri kereskedelem egyéb háttérintézményei is, a tengerészképzésig bezárólag. A magyar álllam több milliárd koronát áldozott tengeri kijárójának, tengerészetének, tengermelléki és tengerentúli kereskedelmének fejlesztésére. A századfordulót követő években, a szabadhajózást és az új hajók vásárlását támogató törvények elfogadását követően, újabb szabadhajózást folytató társaságok alakultak. Az egyik Atlantica Tengerhajózási RT. néven Budapest székhellyel, fiumei üzletigazgatósággal, hét darab 5-6000 tonnás hajóval. Az Atlantica RT. megalakulásától arra törekedett, hogy csak magyar tiszteket alkalmazzon, s személyzet nagy része is csak magyarokból tevődött össze. A társaság igazgatótanácsa és felügyelő bizottsága is hasonló képet mutatott, kizárólag magyarokból állt.1914 augusztusának közepén - Az I. Világháború kitörésekor - a három legnagyobb cég, az Adria, az Atlantica és a Levante már 53 db. hajóval, 155.542 BRT-vel rendelkezett. E hajók közül 19 került az ellenség kezére. Az Atlantica RT hajói közül a JÓZSEF ÁGOST FŐHERZEG-et, a GRÓF SERÉNYI BÉLÁT és az ATLANTICA-t az olaszok, a POLNAY-t a Britek, a BUDAPEST-et és a MORAWITZ-ot pedig az amerikaiak foglalták le. A semleges kikötőkbe menekült hajoink is csak rövid ideig élvezhették a semlegesség kegyeit. Olaszország és az Egyesült Államok belépésével valamennyien zsákmányul estek. A magyar hajópark zöme az Adrián talált menedéket a háborús években. Ezekből sokat rekviráltak, főleg a haditengerészet részére, de a hadsereg is igénybe vett néhányat ellátóhajónak. Csapatokat, hadifelszerelést, sebesülteket, hadifoglyokat szállítottak. Nehéz évek voltak ezek, a tisztek zöme besorozva hadi szolgálatot teljesített korábbi hajóján. Olaszország hadba lépése után a hajók teljesen elsötétítve közlekedtek, s a szokásos parti fényjelek sem segítették a parancsnokokat a tájékozódásban. A fegyverszünet idején az Atlantica RT 5 hajója állomásozott az Adrián. A győztesek a Népszövetség fehér-kék-fehér lobogójára cserélték a felbomlott hatalom, a Monarchia közös kereskedelmi lobogóját. A horvát elkötelezettségű vállalatok a horvát, az olasz elkötelezettségű vállalatok, így az Atlantica is az olasz lobogót húzták fel árbocaikra. Fiume soknemzetiségű polgárai, akik a kialakult helyzetben a város szabad státusában reménykedtek, hamarosan nagyot csalódtak. A két aspiráns az addigra összeállt SHS Királyság és az Olasz Királyság között megkezdődött az öldöklő küzdelem a város birtoklásáért. A fiumei magyarság egyre nehezebb szívvel figyelte a romló közállapotokat. Rá kellet döbbeniük, hogy az évtizedek során befektetett pénzük és és verejtékük elveszett számukra és az ország számára. A Fiumara keleti oldala Susak a Baross-kikötővel az új horvát államalakulaté, a nyugati oldal az Olasz Királyság része lett. A Trianoni békediktátum szentesítette a kialakult helyzetet, nem csak Fiumétól és a tengermelléktől fosztotta meg a Magyarságot, de elvette valamennyi hajóját is. Az Atlantica RT. az olasz kormánnyal 1924 márciusában kötött külön egyezmény alapján Fiumana S.A.N. névvel leányvállalatot alapított, s megmaradt hat hajóját csak ekkor keresztelte át. A hajók vételárát tíz év alatt kellett volna törleszteniük. Ez az jelentette, hogy saját hajóikat újra meg kellett vásárolniuk az olasz kormánytól. Hajóikat , a BUDAPEST, a DANUBIO, az ALBERTO FASSINI, a FIUMANA, az UNGHERIA és az ATLANTICA gőzösöket 1930-ban adták el, utána az egész Atlantica Trust felszámolt. Rákos Lajos és Radán Alfréd kapitányok bábáskodása mellett 1928 elején a Barta testvérek kezdeményezésére Magyar Lloyd néven alapítottak társaságot a trieszti Topi család és a Bazzini Richárd fiumei kereskedő-szállítmányozó bevonásával. Ők a Fiumana hajóit szerették volna visszahozni magyar lobogó alá. Ez akkor nem valósulhatott meg, mert nem sikerült adómentességet kapniuk.
Horváth József: Mi lesz veled, magyar tengerhajózás? Aqua Magazin, 2001 17.-18. szám
A cikk elérhető a www.uskok.eoldal.hu honlapon
Jogutódok

HUNNIA gőzös egy angol képeslapon.

Feltöltve: 2018. 04. 05. 14:39
Szerkesztő: -kt-

HUNNIA

 

Az Atlantica MORAWITZ gőzös tisztjei.

Feltöltve: 2018. 03. 23. 11:44
Szerkesztő: -kt-

MORAWITZ

 

Az Atlantica ZÁPOR motorosa Fiuméban. Előtte a Danubius gyár 30t úszódaruja.

Feltöltve: 2016. 12. 02. 09:58
Szerkesztő: -kt-

ZÁPOR

  

SS MORAWITZ Marseille-ben.

Képpozíció
Feltöltve: 2016. 10. 26. 09:52
Szerkesztő: -kt-

MORAWITZ

 

A MARIJA RACIC gőzös Susakon a 20-as években.

Forrás: croinfo.net
Feltöltve: 2016. 10. 06. 16:01
Szerkesztő: - vas -

ATLANTICA

 

A GRÓF SERÉNYI BÉLA gőzös. Nereo Castelli szíves engedélyével

A HUNNIA gőzös Brailán 1912-ben.

Forrás: -vas-
Feltöltve: 2016. 03. 08. 18:17
Szerkesztő: - vas -

HUNNIA

 

START (ex TENGER)

Feltöltve: 2016. 03. 02. 19:22
Szerkesztő: - vas -

TENGER

 

A SZTERÉNYI típusú hajók tervrajza. 581-1911-II-72.

 

ATLANTICA

Forrás: -vas-
Feltöltve: 2016. 02. 26. 15:19
Szerkesztő: - vas -

ATLANTICA

 

A társaság igazgatójáról elnevezett POLLACSEK gőzös Rotterdamban 1910 körül.

Forrás: -vas-
Feltöltve: 2015. 11. 10. 18:14
Szerkesztő: - vas -

POLLACSEK

 

A MORAWITZ gőzös Galatzban fát rakodik. Képeslap.

Forrás: Ákos György
Feltöltve: 2015. 02. 19. 15:04
Szerkesztő: Ákos György

MORAWITZ

 

A KOSSUTH FERENCZ gőzösről készült festmény a fiumei/rijekai ferencesrendi kolostorban, a Tersattón. 2003. Képaláírás: Giovanni Luzzo, Venezia, 1903. A kép alján lévő felirat: "Piroscafo Kossuth - Ferencz - Fiume -, Venezia 23 - 10 - 1922".

Felvétel: Ákos György
Feltöltve: 2015. 02. 19. 14:52
Szerkesztő: Ákos György

KOSSUTH FERENCZ

 

Az ATLANTICA gőzös

Forrás: Delcampe.net
Feltöltve: 2014. 08. 23. 15:53
Szerkesztő: - vas -

ATLANTICA

 

A VOMERO gőzös.

Forrás: Delcampe.net
Feltöltve: 2014. 02. 09. 17:26
Szerkesztő: - vas -

HONVÉD

 

A FIUME gőzös Triesztben rakodik 1911-ben.

Feltöltve: 2011. 09. 27. 15:01
Szerkesztő: - vas -

FIUME

 

A GRÓF SERÉNYI BÉLA gőzös

Forrás: profila.hu
Feltöltve: 2011. 06. 14. 23:09
Szerkesztő: - vas -

GRÓF SERÉNYI BÉLA

 

Az ORKAN és néhány másik hajó Triesztben 1920 körül.

Feltöltve: 2011. 01. 05. 22:21
Szerkesztő: - vas -

ORKÁN

 

A magyar Atlantica Trust érdekeltségébe tartozó, de olasz lobogóval hajózó UNGHERIA ex MAGYARORSZÁG gőzös Algírban a 20-as években.

Forrás: -vas-
Feltöltve: 2010. 12. 15. 10:24
Szerkesztő: - vas -

MAGYARORSZÁG

 

Az amerikaiak által internált MORAWITZ gőzöst egy hurrikán partra vetette 1915-ben.

Feltöltve: 2009. 07. 28. 23:58
Szerkesztő: - vas -

MORAWITZ

 

A közlekedési államtitkárról elnevezett SZTERÉNYI gőzös farakománnyal.

Feltöltve: 2009. 02. 05. 23:27
Szerkesztő: - vas -

SZTERÉNYI

 

Az elnök vezérigazgatóról elnevezett POLACSEK, majd névmagyarosítása után POLNAY gőzös.

Feltöltve: 2009. 02. 05. 23:23
Szerkesztő: - vas -

POLNAY

 

A hurrikán mindent elpusztított a fedélzeten.

Feltöltve: 2009. 02. 05. 23:18
Szerkesztő: - vas -

MORAWITZ

  

A KOSSUTH FERENCZ gőzös tisztikara. Rhiza Artúr I. tiszt, Isépy Tivadar III. tiszt, Reiter Károly parancsnok, Vajda II.tiszt.

Feltöltve: 2009. 02. 05. 23:06
Szerkesztő: - vas -

KOSSUTH FERENCZ

 

Az GRÓF KHUEN HÉDERVÁRY gőzös tisztikara Radán Alfréd parancsnokságával.

Feltöltve: 2009. 02. 05. 22:59
Szerkesztő: - vas -

GRÓF KHUEN HÉDERVÁRY

 

Hullmann (Bognár) Zoltán III. tiszt, a FIUME gőzös tisztjeivel.

Feltöltve: 2009. 02. 05. 22:53
Szerkesztő: - vas -

FIUME