Magyar
  English
fejkep
Magyar Keleti Gőzhajózási RT. (Levante)
Adatlap
Történet
Hajók
Ország:AT-HU
Város:Budapest/Fiume
Aktív:1897-1920
1897-ben a Magyar Királyi Folyam és Tengerhajózási RT. (MFTR) járatainak a meghosszabbítására szerveződött a Magyar Keleti Tengerhajózási RT négy darab átlagosan ezer tonnás gőzössel. Ők a fekete-tengeri forgalmat bonyolították, majd az addig méltatlanul mellőzött ausztráliai járatokat indították be, hatalmas mennyiségű magyar gabonát szállítva az ötödik kontinensre. Az állam, a vele szerződésben lévő társaságokra, így az MKT-ra is, nagy összegeket fordított. E szerződések általában öt tíz évre köttettek. Az utolsó szerződésmódosítások nem sokkal a háború kitörése előtt záródtak le. A szerződéses segélyezésen túl a társaságok kedvezményeket élveztek új hajók építése esetén is. A Magyar Keleti Tengerhajózási RT. nagyrészt magyarokat foglalkoztatott a hajóin, a hajósinasig bezárólag. A társaság igazgatótanácsa és felügyelő bizottsága is hasonló képet mutatott.

A gőzhajózás térnyerésével, a hajók számának növekedésével megszaporodtak a magyar hajókat érő kárestek, katasztrófák is. A társaság VASKAPU gözöse például a Fekete-tengeren robbant fel a hajóra illegálisan becsempészet dinamittól. Az orosz hatóságok azonnal lefoglalták. 1906-ban a CORVIN MÁTYÁS szenvedett hajótörést, majd a NÁDOR gőzösük süllyedt el összeütközés következtében. Estenként igen nagy nehézségekbe ütközött az elveszett hajók pótlása, de ez elkerülhetetlen volt az állammal szerződésben lévő társaságoknak, mert szerződéses kötelezettségüknek eleget kellett tenni.

1914 augusztusának közepén - Az I. Világháború kitörésekor - a három legnagyobb cég, az Adria, az Atlantica és az MKT már 53 db. hajóval, 155.542 BRT-vel rendelkezett. E hajók közül 19 került az ellenség kezére. A Magyar Keleti Tengerhajózási RT hajói közül a TÁTRÁ-t az Olaszok, a TURUL gőzöst az Ausztrálok, a KÁRPÁT-ot és az ATTILÁ-t a Britek foglalták le. A semleges kikötőkbe menekült hajoink is csak rövid ideig élvezhették a semlegesség kegyeit. Olaszország és az Egyesült Államok belépésével valamennyien zsákmányul estek. A magyar hajópark zöme az Adrián talált menedéket a háborús években. Ezekből sokat rekviráltak, főleg a haditengerészet részére, de a hadsereg is igénybe vett néhányat ellátóhajónak. Csapatokat, hadifelszerelést, sebesülteket, hadifoglyokat szállítottak. Nehéz évek voltak ezek, a tisztek zöme besorozva hadi szolgálatot teljesített korábbi hajóján. Olaszország hadba lépése után a hajók teljesen elsötétítve közlekedtek, s a szokásos parti fényjelek sem segítették a parancsnokokat a tájékozódásban.

A fegyverszünet idején a Magyar Keleti Tengerhajózási RT. 7 hajója állomásozott az Adrián. A győztesek a Népszövetség fehér-kék-fehér lobogójára cserélték a felbomlott hatalom, a Monarchia közös kereskedelmi lobogóját. A horvát elkötelezettségű vállalatok a horvát, az olasz elkötelezettségű vállalatok, így az MKT is az olasz lobogót húzták fel árbocaikra. Fiume soknemzetiségű polgárai, akik a kialakult helyzetben a város szabad státusában reménykedtek, amely nemcsak a helyi, hanem a budapesti illetőségű vállalatoknak is kedvező lett volna, hamarosan nagyot csalódtak. A két aspiráns az addigra összeállt SHS Királyság és az Olasz Királyság között megkezdődött az öldöklő küzdelem a város birtoklásáért. A fiumei magyarság egyre nehezebb szívvel figyelte a romló közállapotokat. Rá kellet döbbeniük, hogy az évtizedek során befektetett pénzük és és verejtékük elveszett számukra és az ország számára. A Fiumara folyó keleti oldala Susak a Baross-kikötővel az új horvát államalakulat, nyugati oldala pedig az Olasz Királyság része lett. A Trianoni békediktátum szentesítette a kialakult helyzetet, nem csak Fiumétól és a tengermelléktől fosztotta meg a Magyarságot, de elvette valamennyi hajóját is.

A Magyar Keleti Tengerhajózási RT. először olasz lobogó alatt szerveződött újjá. 1921 májusában Levante S.A.N. néven alapított leányvállalatot fiumei székhellyel. Megmaradt hat hajójából négyet 1922-ben átkereszteltek. Állományát a CONTE STEFANO TISZA, a KOSSUTH, az ORVIETO, az ORTE, a LEVANTE és a CORVIN gőzösöket 1934-ben adta el. Magyar társaságként 1923-ban próbálták rendezni helyzetüket, hogy hajót vásárolhassanak. Ez azonban csak később sikerült a vállalatnak.

Horváth József: Mi lesz veled, magyar tengerhajózás? Aqua Magazin, 2001 17.-18. szám
Jogutódok

1909. 02. 26.-án Hullban feladott képeslap a Newport-ba érkező TURUL gőzösröl.

Feltöltve: 2017. 07. 28. 21:37
Szerkesztő: - VasP -

TURUL

 

A NÁDOR gőzös a viharos tengeren, tempera festmény papírra.

Feltöltve: 2017. 07. 28. 20:59
Szerkesztő: - VasP -

NÁDOR

 

A HIERONYMI gőzös egy 1906-os tempera festményen.

Feltöltve: 2017. 07. 28. 20:44
Szerkesztő: - VasP -

HIERONYMI

 

Nikolajev közelében a Pivdenny Bur folyó jegébe fagyott CORVIN MÁTYÁS gőzös 1898. januárjában.

Feltöltve: 2017. 07. 28. 20:41
Szerkesztő: - VasP -

CORVIN MÁTYÁS

     

A NÁDOR gőzös Fiuméban a Mária-Terézia moló mellett 1900 körül.

Forrás: croinfo.net
Feltöltve: 2016. 10. 12. 19:16
Szerkesztő: - VasP -

NÁDOR

 

LJUBLJANA, Split, 1947

Feltöltve: 2016. 03. 04. 19:33
Szerkesztő: - VasP -

KÁRPÁT

 

A CORVIN MÁTYÁS gőzös Hull-ban 1905-ben.

Feltöltve: 2013. 10. 20. 21:21
Szerkesztő: - VasP -

CORVIN MÁTYÁS

 

AUGUSZTA FŐHERCZEGNŐ gőzös.

Nereo Castelli szíves engedélyével.

Feltöltve: 2012. 03. 04. 22:01
Szerkesztő: - VasP -

AUGUSZTA FŐHERCZEGNŐ

  

Képeslap a KELET gőzösről Galacon.

Forrás: -VasP-
Feltöltve: 2011. 10. 10. 13:02
Szerkesztő: - VasP -

KELET

 

Az ORSOVA hazatér Padangból a háború után. Ez a hajó viselte legtovább a közös osztrák-magyar kereskedelmi lobogót, de itt már olasz lobogó alatt hajózik.

Feltöltve: 2011. 09. 16. 14:33
Szerkesztő: - VasP -

ORSOVA

 

A CORVIN gőzös.

Feltöltve: 2011. 09. 16. 14:24
Szerkesztő: - VasP -

CORVIN

 

A KÁRPÁT gőzös

Feltöltve: 2011. 09. 12. 22:26
Szerkesztő: - VasP -

KÁRPÁT

 

A KELET gőzös

Feltöltve: 2011. 09. 12. 22:24
Szerkesztő: - VasP -

KELET

 

CERVINO ex TÁTRA

Feltöltve: 2011. 03. 07. 21:11
Szerkesztő: - VasP -

TÁTRA

 

CARAWA

Feltöltve: 2011. 03. 03. 16:22
Szerkesztő: - VasP -

TURUL

 

A LJUBLJANA ex KÁRPÁT gőzös.

Feltöltve: 2010. 05. 02. 15:34
Szerkesztő: - VasP -

KÁRPÁT

 

Raktártűz oltása az Ausztráliába tartó JÓZSAF ÁGOST FŐHERCZEG gőzös fedélzetén.

Feltöltve: 2009. 07. 28. 23:48
Szerkesztő: - VasP -

JÓZSEF ÁGOST FŐHERCZEG

 

LJUBLJANA ex KÁRPÁT gőzös Splitben 1947-ben.

Feltöltve: 2009. 02. 19. 11:34
Szerkesztő: - VasP -

KÁRPÁT

 

Nauticások bankettje az ORSOVA gőzösön.

Feltöltve: 2009. 02. 03. 14:43
Szerkesztő: - VasP -

ORSOVA

 

A JÓZSEF ÁGOST FŐHERCZEG fedélzetén készült fotó a hajó tisztikaráról.

Feltöltve: 2009. 02. 03. 14:40
Szerkesztő: - VasP -

JÓZSEF ÁGOST FŐHERCZEG

 

Gramantik Mihály jobbról a második a HIERONYMI gőzös tisztikarát ábrázoló fotón.

Feltöltve: 2009. 02. 03. 14:38
Szerkesztő: - VasP -

HIERONYMI

 

Az AUGUSZTA FŐHERCZEGNŐ tiszjei 1921-ben. Hátul csokornyakkendőben Castelli Lehel.

Feltöltve: 2009. 02. 03. 14:22
Szerkesztő: - VasP -

AUGUSZTA FŐHERCZEGNŐ

 

Az ATTILA gőzös személyzete 1911-ben.

Feltöltve: 2009. 02. 03. 14:20
Szerkesztő: - VasP -

ATTILA

 

A NÁDOR gőzös.

Feltöltve: 2009. 02. 02. 13:12
Szerkesztő: - VasP -

NÁDOR

 

A KOSSUTH gőzös.

Feltöltve: 2009. 02. 02. 13:11
Szerkesztő: - VasP -

KOSSUTH